WSzW Wrocław
Ordery, odznaczenia i medale
Wtorek, 24 maja 2016 r.
Odznaczenia
01.08.2014

Do najważniejszych odznaczeń państwowych należą: Order Orła Białego, Order Virtuti Militari i Order Odrodzenia Polski, a także Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznawany za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami.

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE:

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z poźn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku,
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego,
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451 i z 1995 r. Nr 83, poz. 419).
 • Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. Nr 225, poz. 2230),
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. Nr 13, poz. 112),
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 64) - nowy wzór wniosku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje ordery i odznaczenia.

Ordery i odznaczenia stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych, w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Ordery:

 • Order Orła Białego,
 • Order Odrodzenia Polski (pięcioklasowy),
 • Order Krzyża Wojskowego (trzyklasowy),
 • Order Krzyża Niepodległości (dwuklasowy),
 • Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (pięcioklasowy).

Odznaczenia:

 • Krzyż Wolności i Solidarności,
 • Krzyż Zasługi (trzystopniowy),
 • Krzyż Zasługi za Dzielność (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie),
 • Medal za Ofiarność i Odwagę (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie),
 • Medal za Długoletnią Służbę (trzystopniowy),
 • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
 • Krzyż Zesłańców Sybiru.

Odznaczenia wojskowe:

 • Krzyż Wojskowy,
 • Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,
 • Morski Krzyż Zasługi z Mieczami,
 • Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami,
 • Wojskowy Krzyż Zasługi,
 • Morski Krzyż Zasługi,
 • Lotniczy Krzyż Zasługi,
 • Gwiazda Afganistanu;
 • Gwiazda Czadu,
 • Gwiazda Iraku,
 • Gwiazda Konga,
 • Gwiazda Morza Śródziemnego.

Ordery i odznaczenia wojenne:

 • Order Wojenny Virtuti Militari (pięcioklasowy),
 • Krzyż Walecznych,
 • Krzyż Zasługi z Mieczami (trzystopniowy).

Ordery i odznaczenia wojenne mogą być nadawane tylko w czasie wojny oraz nie później niż pięć lat po jej zakończeniu.

Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. ordery – Prezesa Rady Ministrów lub kapituł orderów,
 2. odznaczenia – Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów.

Formularze wniosków

http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/akty-prawne-i-formularze-wnioskow/


ODZNACZENIA RESORTOWE:

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 140).
 • Rozporządzenie Ministra Oborny Narodowej z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". (Dz.U. nr 101, poz. 467).
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" (Dz.U. Nr 14, poz. 85).
 • Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1224, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 84, poz. 936).
 • Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 30 listopada 1999 r. w sprawie nadawania Medalu Wojska Polskiego (Dz.U. z 1999 r. nr 1146).

Medale resortowe:

 • Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (trzyklasowy),
 • Za Zasługi dla Obronności Kraju (trzyklasowy),
 • Medal Wojska Polskiego (trzyklasowy).

Medale resortowe nadaje Minister Obrony Narodowej.

Formularze wniosków